Wprowadzenie

Ludzie dążą do stworzenia  sobie i swoim najbliższym bezpiecznego i wygodnego otoczenia i warunków życia. Możemy założyć iż  szacunek, zrozumienie i zdolność współczucia  to fundamenty praw człowieka.

Poza rozwojem, człowiek ma niezwykła zdolność do tworzenia złożonych i skompilowanych struktur zaczynając od niekończących się konfliktów zbrojnych,  nierówności społecznej oraz destrukcji jedynego domu jaki mamy.

Fakty są takie iż:

  • Planeta Ziemia to nasz dom- jedyny jaki mamy-  Plan(eta) B nie istnieje

Jeśli posuniemy się zbyt daleko, może być dla nas zbyt późno. Człowiek jest jedynie częścią ekosystemu, ale jego działalność jest najbardziej destrukcyjna.

  • Wzajemność

Jeśli oczekujemy szacunku, zrozumienia i współczucia, powinniśmy mieć zdolność do dawania tego samego innym.
Etyka powinna być dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

  • percepcja i świadomość powinny być częścią naszego rozwoju

Rozwojowi powinno towarzyszyć zachowanie instynktu samozachowawczego.
Rozwój, który prowadzi do destrukcji, nie ma sensu.

W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej słyszymy o zmianach klimatycznych spowodowanych nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych i ekstensywną działalnością człowieka.
Również coraz więcej firm bierze odpowiedzialność społeczną za wdrażanie rozwiązań poprawiających stan naszego otoczenia.

Czy słyszałeś o Dniu Długu ekologicznego?
Odnosi się do zapotrzebowania ludzkości na zasoby i usługi ekologiczne, przekraczające zdolność Ziemi do regeneracji w zakresie 1 roku.
W roku 2020 dzień ten przypadł na 22 sierpnia,  a w 2021 roku na 29 lipca [1].

Odnosząc się do danych ONZ, światowa populacja ludzka w 2020 roku osiągnęła 7,8 miliarda [2] . Szacunkowa populacja na początku XIX wieku wynosiła około 1 miliarda. Oznacza to, że populacja wzrosła prawie 8-krotnie w ciągu nieco ponad dwóch stuleci, a przewidywana ewolucja wykazuje tendencję wzrostową na nadchodzące dziesięciolecia [3].

 

Myśląc o naszym istnieniu i szacunkowych danych dotyczących przyrostu ludności, zasadne jest odwołanie się do hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa i podstaw jej struktury, którymi są potrzeby filologiczne, takie jak powietrze, woda, żywność [4].

 

Bez zaspokojenia podstawowych potrzeb nie będziemy w stanie osiągnąć niczego innego. Możemy być pewni – to, co dzieje się dzisiaj z naszym klimatem, wpłynie zarówno na nas, jak i na przyszłe pokolenia.

Zaczynając od początku. Jak nas wszystkich nakarmić?

 

[1] https://www.overshootday.org/about/
[2] https://www.worldometers.info/world-population/
[3] https://www.un.org/en/
[4] https://www.oxford-royale.com/articles/5-levels-maslows-hierarchy-needs-affect-life-2/