Świadomy wybór jest naszą przyszłością

Biorąc pod uwagę  poniższe liczby, łatwo zrozumieć, że nasza przyszłość opiera się na świadomości.

  • światowa populacja ludzka w 2020 roku osiągnęła 7,8 miliarda [1],
  • w 2019 roku na całym świecie zabijano dziennie około 220 milionów zwierząt hodowlanych w celach konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie zwierzęta, liczba ta wzrosła do 1 miliarda dziennie;

Dobrostan zwierząt powinien być standardem, ale nie jest możliwe jednoczesne zapewnienie dobrej opiek i  warunków hodowli zwierząt, przy spełnienie oczekiwań rynku (szybki wynik i niska cena).
Poza tym każdy proces, który jest uważany za przemysłowy, zmienia żywą istotę w liczbę lub statystykę.

Trudno też sobie wyobrazić, ile zasobów naturalnych wykorzystujemy do wykarmienia wszystkich zwierząt.

Ogólny obraz zużycia wody przedstawia Ślad wodny wybranych produktów spożywczych [2]

Biorąc pod uwagę ilość wody potrzebnej do produkcji 1 kg warzyw i dla porównania mięsa,  wodę zużytą na dostarczenie 1 kg mięsa wołowego można wykorzystać do wyprodukowania aż 47 kg warzyw.
Wystarczy porównać którąkolwiek z tych liczb z inną codzienną aktywnością.

Przeciętny prysznic to 9,4 l na minutę [3]. Biorąc pod uwagę 6 minutowy prysznic, potrzeba 57l.

  • odnosząc się do szacunków UNEP Food Waste Index Report 2021, w 2019 roku wytworzono około 931 mln ton odpadów spożywczych [4],
  • według FAO w 2019 r. 690 mln ludzi na świecie (8,9 proc. światowej populacji) było niedożywionych [5],  


Wszystko to prowadzi do określonych wniosków. Czyż nie ?

Zmiany są niezbędne i to może być naprawdę ostatnia chwila.

[1] https://www.worldometers.info/world-population/

[2] https://waterfootprint.org/media/downloads/Report-48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1_1.pdf

[3] https://green.harvard.edu/tools-resources/green-tip/4-ways-measure-5-minute-shower

[4] https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

[5] http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-executive_summary